မှတ်ဉာဏ်ပါသော ပါဆယ် လော့ကာသည် သမားရိုးကျ ပစ္စည်းပေးပို့မှုများ၊ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မှတ်တမ်းဖြည့်ခြင်းနှင့် ထောက်လှမ်းခြင်းကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါသည်။ ရိုးရှင်းပြီး ကုန်ကျစရိတ် သက်သာကာ မိုင်အကွာအဝေး ထိရောက်သော ပေးပို့မှုများ ဖြစ်လာပါသည်။

Cloud ကွန်ပျူတာအခြေခံသော နည်းပညာနှင့် အရာရာ အင်တာနက်တွင်ရှိခြင်း ​(IoT) ဖြစ်သည့် မှတ်ဉာဏ်ပါသော ပါဆယ် လော့ကာသည် ပါဆယ်ထုပ်များကို အလွယ်တကူ သိရှိခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

မှတ်ဉာဏ်ပါသော ပါဆယ် လော့ကာသည် ပစ္စည်းငယ်/အမြန်ချောပို့ ကုမ္ပဏီများ၊ စာပို့လုပ်ငန်းများ၊ အွန်လိုင်း အရောင်းဆိုင်/အီးကော်မားစ်၊ ဆေးရုံများ၊ လေဆိပ်များ၊ အများပြည်သူ ဝင်ထွက်ရာနေရာများ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ ကောလိပ်နှင့် တက္ကသိုလ်များအတွက် သင့်တော်ပါသည်။